Social media

Zoeken

Verkennend onderzoek

Het doel van onderzoek is het verkrijgen van inzicht. Hoe staan we er eigenlijk voor? Dit is goed te bereiken door bestaande gegevens te ordenen, te presenteren en te duiden. We noemen dit verkennend onderzoek. Cijfers op nationaal, provinciaal, regionaal of lokaal niveau: wij rangschikken ze voor u en presenteren ze op een manier die voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk is. Geen duimdikke rapporten, maar overzichtelijke en visuele rapportages. Vanuit dit inzicht kunt u naar de volgende stap: de dialoog aangaan met de Raad, inwoners en stakeholders en het formuleren van beleid.