Social media

Zoeken

Samenwerking

Verbinden zit in ons DNA. Wij weten als geen ander dat samen resultaten boeken vraagt om een onafhankelijke en deskundige begeleider. Iemand die zorgt dat de verschillende talen van organisaties, overheden en inwoners bij elkaar komen.

Onze onderzoekers en consultants zijn betrokken bij Fryslân, kennen de inwoners, lokale overheden, en professionals in wonen, zorg en welzijn, begrijpen de cultuur en spreken de taal van alle betrokkenen. Door deze verbondenheid met Fryslân weten wij als geen ander uw samenwerkingstraject of co-creatietraject naar een hoger niveau te brengen.  

Procesbegeleiding

Werken aan een betere samenwerking kan een inspirerend proces zijn. Maar een veelheid aan ideeën, belangen en opvattingen kan ook verlammend werken, bijvoorbeeld als er geen structuur in wordt aangebracht of als verschillende belangen het moeilijk maken om tot overeenstemming te komen. Een externe procesbegeleider biedt dan uitkomst. Onze procesbegeleiders bieden een frisse blik, hebben zelf geen belangen anders dan de groep begeleiden om helder te krijgen hoe de situatie nu is en zetten vanuit daar de gewenste beweging in. Wij zorgen ervoor dat de verschillende perspectieven voldoende ruimte krijgen. Ook kunnen wij ervoor zorgen de dynamiek in de groep besproken wordt. Door de rol van relatieve buitenstaander kunnen we de interacties binnen de groep beter bespreekbaar maken.

Projectleiding

Als projectleider van uw samenwerkingstraject nemen wij u veel werk uit handen. U kunt uw project met een gerust hart aan ons overlaten. Wij zorgen ervoor dat we met alle partijen aan boord het hoogst haalbare resultaat behalen.

Waar de projectleider verantwoordelijk is voor het resultaat, werkt een procesbegeleider meer op de inhoud en afstemming met verschillende partijen. Soms is de projectleider ook procesbegeleider. Wanneer de samenwerking complex is kan het zijn dat naast een projectleider ook een procesbegeleider noodzakelijk is.

Krachtenveldanalyse

U wilt uw plannen maken of uitvoeren en u vraagt u af met wie u dit gaat doen en wie belangrijk is om tot het resultaat te komen. Wij maken voor u een analyse van alle betrokkenen, hun wensen en belangen en kunnen u op basis daarvan adviseren over de aanpak en de samenwerking. U krijgt een helder beeld van hoe het samenwerkingsproces eruit zou kunnen zien en welke inzet daarbij nodig is. Dit helpt bij het opstellen van uw plan van aanpak en bij het helder communiceren over het proces.

Communicatie

Waar sprake is van een groot aantal partijen en betrokkenen is heldere communicatie nog belangrijker dan in andere situaties. Wij helpen u om bondig en beeldend te communiceren over projecten en processen. Wij werken samen met een ervaren communicatiebureau en weten dat een goede sturing op die communicatie de voortgang in samenwerkingsprocessen enorm ondersteunt.