Social media

Zoeken

Rekenkameronderzoek

Als gemeente(raad) wilt u weten wat de resultaten en effecten zijn van uw beleid. Is het beleid doeltreffend, doelmatig en rechtmatig? Partoer staat rekenkamers en rekenkamercommissies bij in het doen van onafhankelijk onderzoek. Daarbij combineren wij onze inhoudelijke en lokale expertise met kennis van de aard en context van rekenkameronderzoek. Partoer ondersteunt rekenkamers op uiteenlopende gebieden. Van beleidsevaluaties, benchmarks, monitoring en ex ante onderzoek.

Onze aanpak: maatwerk

Ondersteuning van rekenkamers is maatwerk. Wij stemmen ons onderzoek af op de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever. Wij kunnen bijvoorbeeld rekenkamers begeleiden die zelf onderzoek uitvoeren, ondersteunen bij de uitvoering van onderzoek, gezamenlijk met rekenkamers (relatief grote) onderzoeken uitvoeren, maar ook onderzoeken volledig zelf uitvoeren.

Het betrekken van inwoners: een blik van buiten

Bij het uitvoeren van rekenkameronderzoek wordt de betrokkenheid van inwoners steeds belangrijker. Waar de volksvertegenwoordiging worstelt met het in beeld brengen van de maatschappelijke impact van beleid, kunnen juist inwoners hier uitkomst bieden door die praktijkervaring te delen en zo input te leveren voor het meten van maatschappelijke effecten. Maar hoe krijgt u de ervaringen van uw inwoners in beeld, ook van de inwoners die lastiger te bereiken zijn? Het realiseren van betrokkenheid, dat is ons specialisme. Wij helpen u graag om de interactie op een vernieuwende manier vorm te geven.

Rekenkameronderzoekers met praktijkervaring en hart voor Fryslân

Onze onderzoekers hebben gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en veel ervaring met het werk binnen Friese gemeenten. We nemen onze praktijkervaring mee in onze onderzoeken.  Hierdoor weten wij als geen ander de juiste informatie boven water te krijgen en betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten.