Social media

Zoeken

Vrijwilligersacademie Fryslân

Vrijwilligersacademie Fryslân

Partoer heeft het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een 'Vrijwilligersacademie Fryslân'. Via de website www.vrijwilligersacademiefryslan.nl kunnen vrijwilligers en mantelzorgers zich inschrijven voor interessante trainingen en workshops.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de Vrijwilligersacademie Fryslân is dat Partoer constateerde dat er veel aanbod voor vrijwilligers hen nooit bereikte of slecht gebruikt wordt. Juist in de huidige transitie maken meer mensen zich maatschappelijk dienstbaar als vrijwilliger of mantelzorger. Zij hebben hier vaak wel cursussen, trainingen, coaching bij nodig. De Vrijwilligersacademie brengt al het aanbod in kaart, ontsluit alle informatie en verbindt vraag en aanbod. Gemeenten en instellingen kunnen hier een stimulerende en coördinerende rol in vervullen.

Iedereen die vrijwilligerswerk doet of voor een ander zorgt, kan terecht bij de Vrijwilligers Academie Fryslân. Vrijwilligers staan vaak niet stil bij de mogelijkheden om een training of workshop te volgen waardoor ze hun werk (nog) beter kunnen doen. Voor mantelzorgers is het al helemaal ongebruikelijk om hiervoor speciale trainingen te volgen. Toch zorgt scholing er voor dat mantelzorgers de zorgtaken beter volhouden en minder risico lopen zelf (over)belast te raken. Het voordeel van het centraal aanbieden van trainingen en begeleiding van vrijwilligers en mantelzorgers, is dat op deze wijze voldoende aanbod en schaalgrootte gecreëerd kan worden voor een optimale kosten-batenverhouding.

Bij de Vrijwilligersacademie Fryslân kunnen vrijwilligers en mantelzorgers zich heel eenvoudig inschrijven voor interessante trainingen en workshops. Het aanbod is afkomstig van  verschillende instellingen en organisaties.

De Vrijwilligersacademie wordt mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, het VSB-fonds, de provincie Frysln en diverse betrokken Friese organisaties die strategisch partner zijn.

Meer informatie: www.vrijwilligersacademiefryslan.nl, tel: 058-3030134 of e-mail: info@vafryslan.nl

partoer_folder_vrijwilligersacademie-def_1.pdf
Bijlage: partoer_folder_vrijwilligersacademie-def_1.pdf