Social media

Zoeken

Prognoses en scenario’s

Steeds vaker krijgen wij vragen om de ‘toekomst te voorspellen’. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar we kunnen wel de trends in uw gemeente analyseren, prognosemodellen koppelen aan trends en u schetsen welke mogelijke ontwikkelingen u kunt verwachten. Daaraan kunnen we scenario’s verbinden, zodat u binnen de gemeente, met stakeholders en inwoners, het gesprek over de toekomst kunt aangaan. Prognoses en scenario’s kunnen van belang zijn bij keuzes die te maken hebben met krimp, schaarste, maar ook bij herindelingen.