Social media

Zoeken

Zorg in de voorschool

Partoer heeft voor de gemeente Leeuwarden onderzoek gedaan naar de zorg in de voorschool, een pilot-project van de gemeente Leeuwarden.

Aanleiding voor het onderzoek was dat pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang tegenwoordig steeds vaker te maken krijgen met kinderen met gedragsproblemen. De pilot is bedoeld om hen handvatten te geven over hoe zij moeten omgaan met het signaleren van deze problemen en het doorverwijzen van de betreffende kinderen.

Bij het project waren zowel de medewerkers van de kinderopvang, vier pedagogen en de gemeente Leeuwarden betrokken. Wij hebben iedereen geïnterviewd en alles op een rijtje gezet. De uitkomsten hebben voor de gemeente waardevolle informatie opgeleverd.

Dit rapport is in mei 2016 afgerond. In dit artikel vertelt de gemeente Leeuwarden over de samenwerking met Partoer met betrekking tot dit onderzoek.  

Partner(s): 
Gemeente Leeuwarden