Social media

Zoeken

Woonbehoefte jongeren

Wij hebben onderzoek gedaan naar de woonbehoefte onder jongeren tussen de 17 en 23 jaar in Harlingen. Aanleiding voor het onderzoek is dat de Bouwvereniging en gemeente Harlingen willen weten of de vraag naar woningen van jongeren in Harlingen past bij het aanbod.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen van jongeren is er een enquête gehouden. Naast het uitvoeren van de enquête heeft Partoer deskresearch uitgevoerd en een factsheet gemaakt met daarin feiten over het aantal jongeren, het inkomen, de leeftijden, enzovoort. Vervolgens zijn we met de jongeren in gesprek gegaan, zodat we nog meer een verdiepingsslag konden maken.