Social media

Zoeken

Vrijwilligerswerk en Mantelzorg in Noordoost Fryslân

Partoer heeft in opdracht van de zes gemeenten van Noordoost Fryslân een onderzoek uitgevoerd naar vrijwilligerswerk en mantelzorg in Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Ameland.

Vanwege de decentralisaties willen de gemeenten meer inzicht in de aard en omvang van het vrijwilligerswerk en mantelzorg. Daarnaast is er belang bij inzicht in de behoeften en de tevredenheid over de ondersteuning voor mantelzorgers.

Er hebben een groot aantal mantelzorgers en vrijwilligers meegedaan aan het onderzoek. Van de meer dan 1000 respondenten doet 63% aan vrijwilligerswerk en 52% van de respondenten geeft mantelzorg. Hierdoor is een mooie grote groep mantelzorgers en vrijwilligers beter in beeld gekomen en hebben de gemeenten duidelijker in beeld gekregen van de mogelijke behoeften aan ondersteuning.  

Eén van de aanbevelingen is dat de informatievoorziening over ondersteuningsmogelijkheden beter kan. Vooral over het aanbod van zorgvoorzieningen en informatie over financiële regelingen. Ook is er behoefte aan betere informatie over ziektebeelden.

Verder blijkt dat mantelzorgers die gedurende een lange tijd mantelzorg verlenen, zwaarder belast zijn dan mantelzorgers die een kortere tijd mantelzorg verlenen. Door de dubbele vergrijzing (meer ouderen én ouderen die langer leven), neemt het aantal mantelzorgers en mogelijk de overbelasting in de toekomst toe. Een terugtrekkende overheid kan in de toekomst betekenen dat het beroep op zelfredzaamheid en inzet van mantelzorgers toeneemt, waardoor de kans op overbelasting groter wordt.

Partner(s): 
Gemeente Ameland
Gemeente Dantumadiel
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Ferwerderadiel
Gemeente Kollumerland c.a.
Gemeente Schiermonnikoog