Social media

Zoeken

Vrijwilligers Academie Fryslân

Partoer heeft het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een 'Vrijwilligersacademie Fryslân'. Via de website www.vrijwilligersacademiefryslan.nl kunnen vrijwilligers en mantelzorgers zich inschrijven voor interessante trainingen en workshops. Het aanbod is afkomstig van verschillende instellingen en organisaties.

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Iedereen die vrijwilligerswerk doet of voor een ander zorgt, kan terecht bij de Vrijwilligers Academie Fryslân. Juist in de huidige transitie maken meer mensen zich maatschappelijk dienstbaar als vrijwilliger of mantelzorger. Zij hebben hier vaak wel cursussen, trainingen, coaching bij nodig. Vrijwilligers staan vaak niet stil bij de mogelijkheden om een training of workshop te volgen waardoor ze hun werk (nog) beter kunnen doen. Voor mantelzorgers is het al helemaal ongebruikelijk om hiervoor speciale trainingen te volgen. Toch zorgt scholing er voor dat mantelzorgers de zorgtaken beter volhouden en minder risico lopen zelf (over)belast te raken.

 

VAF: Verbinding vraag en aanbod

Aanleiding voor het ontwikkelen van de Vrijwilligersacademie Fryslân is dat Partoer constateerde dat er veel aanbod voor vrijwilligers hen nooit bereikte of slecht gebruikt wordt. De Vrijwilligersacademie brengt al het aanbod in kaart, ontsluit alle informatie en verbindt vraag en aanbod. Het voordeel van het centraal aanbieden van trainingen en begeleiding van vrijwilligers en mantelzorgers, is dat op deze wijze voldoende aanbod en schaalgrootte gecreëerd kan worden voor een optimale kosten-batenverhouding.

 

De Vrijwilligersacademie wordt mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, het VSB-fonds, de provincie Fryslân en diverse betrokken Friese organisaties die strategisch partner zijn.

Partner(s): 
Vrijwilligers Academie Fryslân
partoer_folder_vrijwilligersacademie-def_1.pdf
Bijlage: partoer_folder_vrijwilligersacademie-def_1.pdf