Social media

Zoeken

Volkshuisvestingsvisie Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wilde graag in korte tijd inzicht krijgen in de wensen en ideeën van dorpsbewoners rondom het woonbeleid. De gemeente heeft deze input van de dorpsbewoners nodig voor het opstellen van de nieuwe volkshuisvestingsvisie.

Wij zijn als onafhankelijke partij gevraagd om dorpsgesprekken te organiseren en te leiden. Volgens beleidsadviseur Remco Deelstra van de gemeente Leeuwarden waren de avonden zinvol voor iedereen, mede omdat alle partijen duidelijk konden maken wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Ook de dorpsbewoners waren positief over de geleverde informatie en de mogelijkheid om bouwstenen aan te leveren voor de nieuwe volkshuisvestingsvisie van de gemeente. Voor hen waren de avonden tevens een eyeopener op het gebied van wonen. We hebben alle informatie uiteindelijk verwerkt in de vorm van een helder en visueel aantrekkelijk rapport verwerkt (zie bijlage).

Partner(s): 
Gemeente Leeuwarden
factsheet_volkshuisvesting_leeuwarden_1.pdf
Bijlage: factsheet_volkshuisvesting_leeuwarden_1.pdf
volkshuisvesting_bouwstenen.pdf
Bijlage: volkshuisvesting_bouwstenen.pdf