Social media

Zoeken

Verwijsindex Fryslân: één kind, één gezin, één plan

Partoer voert voor de gemeenten in Fryslân verschillende taken uit voor de Friese Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarmee professionals elkaar sneller kunnen vinden zodat vroegtijdig ingrijpen mogelijk is.

Eén van de speerpunten in het gemeentelijke jeugdbeleid is de aandacht voor preventie en vroegsignalering van ontwikkelingsproblemen bij kinderen/jongeren. Daarnaast moet er gewerkt worden met één plan van aanpak voor een kind of gezin. Dat vereist samenwerking tussen allerlei professionals uit allerlei verschillende instellingen. De verwijsindex is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Friese gemeenten werken samen

De Verwijsindex is in 2015 in de nieuwe jeugdwet opgenomen. De Friese gemeenten hebben met elkaar een provinciale infrastructuur voor de Verwijsindex opgezet. De naam is Verwijsindex Fryslân, Partoer ondersteunt al vanaf het begin het implementeren van en gebruiken van de Verwijsindex en ontwikkelt mee.

De kracht van Partoer

Partoer is sinds 2007 bij de Verwijsindex in Fryslân betrokken. Wij voeren het functioneel beheer en de provinciale ondersteuning uit. Zo zorgen wij voor het aanmaken en bijhouden van de accounts van signaleringsgerechtigde medewerkers en het uitdraaien van managementinformatie. Bij de implementatie van de Verwijsindex in gemeenten en organisaties verzorgen wij de trainingen en geven we advies. Door de combinatie van  functioneel beheer en  provinciale ondersteuning kunnen klachten en wensen van gebruikers omgezet worden in voorstellen aan gemeenten met betrekking tot het verhogen van het gebruik van de Verwijsindex.  

Meer informatie is te lezen op www.verwijsindexfryslan.nl

 

 

 

 

 

Partner(s): 
Verwijsindex Fryslân