Social media

Zoeken

Verbinden huisartsen en gebiedsteams

Voor de gemeente Leeuwarderadeel hebben wij een instrument ontwikkeld dat huisartsen en gebiedsteams met elkaar verbindt. Aanleiding voor het maken van het communicatie-instrument was dat huisartsen geen gebruik maakten van de diensten van de gebiedsteams en andersom.

Wij hebben de juiste mensen met elkaar in contact gebracht. Daarnaast hebben we een eenvoudige stappenkaart gemaakt waardoor duidelijk wordt hoe huisartsen patiënten kunnen doorverwijzen naar gebiedsteams en andersom. Daarbij is rekening gehouden met de privacy van de patiënten/cliënten. Ook is het plan zo opgezet dat het niet teveel tijd kost.

De gemeente Leeuwarderadeel maakt naar alle tevredenheid gebruik van het systeem. De communicatie van de huisartsen met de gebiedsteams is verbeterd. In de gemeente is  gebleken dat patiënten dankzij het communicatiesysteem vaker worden doorverwezen naar gebiedsteams.

Verbinden huisartsen – gebiedsteams, ook in uw gemeente?  

Ook andere gemeenten kunnen gebruik maken van het instrument dat huisartsen en gebiedsteams met elkaar verbindt. In één middag kunnen we de basis voor het instrument al leggen. Vervolgens is het een kwestie van testen en bijslijpen.

Partner(s): 
Gemeente Leeuwarderadeel