Social media

Zoeken

Veilig Opgroeien in Leeuwarden

In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft Partoer onderzoek gedaan naar Veilig opgroeien in Leeuwarden. In totaal zijn er vijf metingen uitgevoerd, in 2003, 2006, 2009, 2012 en 2015.

In het onderzoek is ingegaan op probleemgedragingen van jongeren: geweld en jeugddelinquentie; roken, alcohol- en drugsgebruik, seksueel gedrag, depressieve gevoelens en pesten. Verder zijn risico- en beschermende factoren onderzocht ten aanzien van gezin, school, leeftijdgenoten en wijk/dorp. Het jongerenonderzoek biedt een sociale diagnose van de gemeente. Op basis van de resultaten kan de gemeente voor het jeugdbeleid prioriteiten vaststellen.

Voor het rapport Veilig Opgroeien in Leeuwarden 2015, zie de bijlage.

Partner(s): 
Gemeente Leeuwarden
veilig_opgroeien_in_leeuwarden_2015.2sept.pdf
Bijlage: veilig_opgroeien_in_leeuwarden_2015.2sept.pdf