Social media

Zoeken

Training Privacy & Gegevensverwerking voor Gebiedsteams

Ruim 450 medewerkers van gebieds- en wijkteams en gemeenteambtenaren uit twaalf Friese gemeenten heeft Partoer de afgelopen twee jaar getraind op het gebied van Privacy & Gegevensverwerking.  

De training duurt één dag en er is een terugkomdagdeel. Tijdens de training wordt naast een dosis theorie veel met casuïstiek (casuïstiek vanuit de training en ruimte voor eigen inbreng) gewerkt om zo goed mogelijk met instemming en transparantie te leren werken. Na de training zijn de gebiedsteammedewerkers zich bewust hoe om te gaan met privacy- en gegevensverwerking en hebben ze hierbij een handige tool.

De medewerkers krijgen inzicht in elkaars denkwijze en argumenten en ervaren dat er respect en vertrouwen voor elkaar en individuele afwegingen is. Er wordt in veel gevallen tevens een aanzet gemaakt tot het maken van nieuwe afspraken met betrekking tot privacy- en gegevensverwerking, zoals het evalueren en aanpassen van de werkwijze tot nu toe. 

 

Partner(s): 
Wijk- en gebiedsteams