Social media

Zoeken

Sociaal Experiment Buitenpost

Inwoners van Buitenpost hebben meegedaan aan een sociaal experiment in hun dorp. Het experiment is opgezet door de gemeente Achtkarspelen, zorginstelling De Friese Wouden, KEaRN Welzijn en Partoer.

Aanleiding voor het sociaal experiment was de voorgenomen sluiting van woonzorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost. De hamvraag was dan ook: hoe zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk in Buitenpost kunnen blijven wonen. Op een gegeven moment was sluiting van Haersmahiem van de baan, maar dit was voor de initiatiefnemers geen reden om te stoppen met het experiment. Verschillende partijen, zoals plaatselijk belang en mensen van het Sociaal Cultureel Centrum It Koartling, waren inmiddels actief bij het thema betrokken.

De initiatiefnemers probeerden de inwoners zo ver te krijgen dat ze hun rol en verantwoordelijkheden herontdekken in de snel veranderende maatschappij of een aanzet daartoe geven. Ook moest duidelijk worden welke ondersteuning inwoners nodig hebben om daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en zo hun burgerkracht in te zetten. Partoer heeft tijdens het proces advies gegeven over burgerparticipatie, samenwerking tussen overheid en burgers en alle opbrengsten van het experiment vastgelegd in een rapportage (zie bijlage). Op deze manier wordt de opgedane kennis overdraagbaar.

Het experiment heeft onder andere bijgedragen aan de verbondenheid in Buitenpost. ,,In een ‘groot’ dorp als Buitenpost is het moeilijk om eenheid te creëren, mede doordat er veel forenzen wonen. Maar dankzij de benadering ‘van onderen op’ zijn belangrijke stappen gezet’’, aldus Sjoerd IJdema van Partoer. Uit het rapport blijkt dat veel initiatieven in Buitenpost de moeite waard zijn. IJdema: ,,Het dorp is door dit experiment in beweging gebracht en mensen weten elkaar te vinden. Nu kunnen de inwoners zelf verder.’’

Partoer heeft tijdens het experiment als onafhankelijke partij een adviserende rol gespeeld. ,,Het is een voordeel dat wij met een frisse blik naar het proces kijken. Bovendien hebben we ruime ervaring met soortgelijke burgerinitiatieven’’, stelt IJdema. Zo speelde Partoer tevens een belangrijke rol bij het Burgerinitiatief It Nije Doarp Moarre Ljussens, de ontwikkeling van het Fonds Ooststellingwerf en het project Aandachtsgebieden Stellingwerven. 

 

Partner(s): 
Gemeente Achtkarspelen
experiment_buitenpost.pdf
Bijlage: experiment_buitenpost.pdf