Social media

Zoeken

Sessie Zicht op sociaal domein

De gemeenten in Noardwest Fryslân willen graag meer zicht krijgen op de ervaringen van cliënten Wmo, Jeugd en Participatie. Daarom hebben wij de sessie ‘Zicht op sociaal domein’ georganiseerd voor de regio. Doel van deze sessie is om samen met de verschillende betrokkenen (cliënten, adviesraden, gemeenten, gebiedsteams) de gewenste informatie en een plan van aanpak in kaart te brengen.

De betrokkenen hebben veel waardevolle input gegeven en er zijn duidelijke richtlijnen ontstaan voor het uit te voeren cliëntervaringsonderzoek. De gemeenten zijn het erover eens dat zij het instrument beter willen inzetten om het sociaal domein verder te ontwikkelen. De komende periode worden de besturen in de regio geadviseerd over de te nemen stappen. 

Partner(s): 
De Dienst Noardwest Fryslân
Gemeente Harlingen
Gemeente Terschelling
Gemeente Vlieland
Gemeente Waadhoeke