Social media

Zoeken

Serious Game Voorzieningen-Wijs

Een serious game voor vraagstukken over voorzieningen

 

Lokale voorzieningen zijn op het platteland niet meer vanzelfsprekend. Sportclubs hebben minder leden, scholen sluiten, fuseren en gaan verder in een ander dorp. De bakker was al verdwenen, de bus, supermarkt, het buurtcafé de huisarts zijn geen zekerheid meer. Voor een toekomstbestendig voorzieningenniveau op het platteland is er behoefte aan het verbinden van beleid en ideeën van betrokkenen. De serious game Voorzieningen-Wijs ondersteunt hierbij.  

Voorzieningen-Wijs:

  • Verbindt beleid en ideeën van betrokkenen
  • Stimuleert samenwerking en discussie
  • Brengt verschillende perspectieven op een gelijkwaardige manier op tafel
  • Geeft inzicht in verschillende belangen en ontwikkelrichtingen

 

 

 

 

Serious Game

Voorzieningen-Wijs is een serious game. Aan de hand van een spelbord en diverse spelelementen worden toekomstscenario’s voor voorzieningen verkend. Maximaal 10 betrokkenen, die te maken hebben met een casus, worden uitgenodigd om samen na te denken over de toekomst. Voorzieningen-Wijs is geen spelletje met winnaars of verliezers maar een methode die een goede discussie en samenwerking stimuleert. Door het speelse aspect is het makkelijker praten over gevoelige onderwerpen. De spelregels en een goede, onafhankelijke sessieleider zijn hierbij van belang. Ze leiden het proces en het gesprek in goede banen.

Van onderwijs tot sport, van brainstorm tot businesscase

Voorzieningen-Wijs kan rondom verschillende thema’s ingezet worden: van onderwijs tot sport tot sociaal-culturele voorzieningen. Voorzieningen-Wijs kan daarnaast op verschillende momenten ingezet worden. Als er nog weinig bekend is over een vraagstuk kan Voorzieningen-Wijs ingezet worden als brainstorminstrument. In een verder stadium biedt de serious game ondersteuning bij het opstellen van scenario’s of het uitwerken van een businesscase.

Serious game voor uw vraagstuk?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de serious game Voorzieningen-Wijs? Bent u benieuwd of de serious game ook meerwaarde biedt bij uw vraagstuk? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek! Neem contact op via info@partoer.nl, 058 - 23 48 501.

De serious game Voorzieningen-Wijs is ontwikkeld door Partoer en de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Streekwurk Noardwest Fryslân.

Partner(s): 
Gemeente Harlingen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Waadhoeke
Provincie Fryslân
Streekwurk