Social media

Zoeken

'Serious Game is een verrijking voor gesprek over scholen'

De verschillende schoolbesturen in Franeker waren in eerste instantie sceptisch over een gezamenlijk gesprek aan de hand van de serious game Voorzieningen-Wijs. "Dat veranderde naarmate de middag vorderde. Dankzij deze methode kregen de verschillende partijen begrip voor elkaars standpunten’’, stelt wethouder Nel Haarsma van de gemeente Waadhoeke.

Vooraf werd duidelijk afgesproken dat de sessie werd gebruikt als pilot en dat er geen besluiten zouden worden genomen op basis van de uitkomst. "Het viel ons op dat dit de eerste keer was dat de verschillende onderwijsinstellingen uit Franeker bij elkaar zaten’’, vertelt Haarsma. Volgens haar was de rol van de onafhankelijke procesbegeleider van groot belang. "Zij stelde kansen en bedreigingen aan de orde. Doordat zij goed doorvroeg waren mensen heel open en barstte de discussie over huisvesting van scholen los. Daarbij kwamen twee knelpunten naar voren: van een gebouw dat gedateerd was en een school die uit haar jasje groeide. Ook de andere schoolbestuurders bevestigden dat bij deze scholen de grootste prioriteit lag. Die visie hebben wij uiteindelijk ook weer gebruikt voor onze onderwijsvisie.’’

Emoties

Uit ervaring weet Haarsma dat discussies rondom voorzieningen vaak emoties met zich meebrengen. Door het inzetten van Voorzieningen-Wijs kan elke partij uitleggen waar ze belang bij heeft en waarom. Haarsma: "Mensen luisteren naar elkaar en krijgen begrip voor elkaar. Mensen vertellen dingen die je anders niet te horen zult krijgen. Ik zou anderen dan ook aanraden om deze methode in te zetten voor vraagstukken rondom voorzieningen. Zo zijn er vast veel meer scholen in Friese dorpen die nog nooit met elkaar om tafel hebben gezeten. Alleen daarom was deze middag al een verrijking.’’

Partner(s): 
Gemeente Waadhoeke