Social media

Zoeken

Procesbegeleiding Tzummarum

In de loop der jaren is er veel veranderd in de dorpen Tzummarum/Firdgum en deze ontwikkelingen gaan door. Om het proces rondom alle ontwikkelingen in goede banen te leiden is Jan Rodenhuis hier als procesbegeleider aangesteld. Doel was om Tzummarum en het Firdgum aantrekkelijk te houden met passende accommodaties.

Als onafhankelijke partij hebben wij de gemeente Waadhoeke, Dorpsbelang en Wonen Noordwest Friesland geholpen om interactieve bijeenkomsten te organiseren, inventariserende gesprekken te voeren en samen met de partijen een overzicht te maken van realiseerbare projectontwikkelingen in het dorp. Ook hebben wij geholpen bij het maken van een plan van aanpak. Inmiddels is het project voor ons afgerond en hebben wij het overgedragen aan een stedenbouwkundige.

Partner(s): 
Gemeente Waadhoeke