Social media

Zoeken

Prettige samenwerking, ondanks tijdsdruk

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn erg tevreden over het onderzoek dat Partoer heeft uitgevoerd naar de schuldhulpverlening. Jitske Algra heeft de resultaten onlangs gepresenteerd aan de raadsleden tijdens een informatieve bijeenkomst. Beleidsmedewerker/projectleider Chris Koopmans van de gemeente noemt het een helder en goed verhaal. Hij kijkt terug op een prettige en constructieve samenwerking met Partoer. 

Aanleiding voor de beleidsevaluatie is het voornemen van beide gemeenten om ten aanzien van schuldhulpverlening met elkaar nieuw beleid te ontwikkelen. ,,Er zat echter tijdsdruk achter, want we moesten ook weer nieuwe plannen maken voor een gezamenlijke aanpak’’, vertelt Koopmans. ,,Dat was soms passen en meten maar Partoer is hier goed mee omgegaan. Wij hebben een duidelijke opdracht gegeven en zij gaven aan wat de mogelijkheden waren. Uiteindelijk is daardoor een nuttig rapport tot stand gekomen. Met de input die we hebben gekregen kunnen wij weer nieuwe beleidsplannen maken. ’’

Onafhankelijk en flexibel

Voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel was het belangrijk om een onafhankelijke partij in te huren om de evaluatie uit te voeren. "Juist omdat je met twee verschillende gemeenten te maken hebt die de schuldhulpverlening elk op hun eigen manier hebben ingevuld.’’ Koopmans zou ook andere gemeenten, die meer zicht willen krijgen op de stand van zaken rondom schuldhulpverlening, adviseren Partoer in te schakelen. "Niet alleen hebben de onderzoekers de expertise en de vaardigheden in huis, maar ook de flexibiliteit om zaken op tijd gedaan te krijgen.’’

Partner(s): 
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Tytsjerksteradiel