Social media

Zoeken

Participatie in Noordwolde

Voor de gemeente Weststellingwerf heeft Partoer het onderzoeksrapport Participatie in Noordwolde – Onderzoek naar de economische en maatschappelijke participatie uitgevoerd. Het onderzoek schetst een beeld van de economische en maatschappelijke participatie van de inwoners van Noordwolde van 18 jaar en ouder en welke behoefte zij hebben aan ondersteuning. Een kleine 600 inwoners uit Noordwolde hebben deelgenomen.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de betrokkenheid onder Noordwoldigers groot is. Het aantal respondenten dat actief is in vrijwilligerswerk is echter relatief laag in vergelijking met het traditioneel hoge aantal vrijwilligers in de provincie Fryslân. Toch lijkt er bij verschillende groepen potentie te zitten voor het vinden van meer vrijwilligers en mantelzorgers. Dit betreft met name de groep jongeren en hoger opgeleiden.  

Mensen die hebben aangegeven wel vrijwilligerswerk te willen gaan doen, kunnen beter ondersteund worden, zo blijkt uit het onderzoek. Wij geven daarvoor diverse aanbevelingen in ons rapport. De gemeente Weststellingwerf noemt de uitkomsten bruikbaar en nuttig en heeft aangegeven met de bevindingen aan de slag te gaan.

 

Partner(s): 
Gemeente Weststellingwerf