Social media

Zoeken

Participatie Harlingen

De gemeente Harlingen heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar arbeidsparticipatie en integratie in Harlingen. De gemeente Harlingen kampt ten opzichte van Fryslân met relatief veel werkloosheid, lager opgeleiden, veel mensen in een bijstandsuitkering en/of met een laag inkomen en veel mensen die gebruik maken van de voorzieningen rondom participatie.

De gemeente wil graag zicht op de huidige situatie: hoe zijn de voorzieningen rondom participatie nu ingericht? Wat zijn de ervaringen van zowel de betrokken professionals als de mensen die van deze voorzieningen gebruik maken? En waar zien zij kansen om beleid rondom participatie aan te scherpen en het bereik van dit beleid te vergroten?

In het kader van dit onderzoek heeft Sjoerd IJdema verschillende gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Zo ook met de inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. De resultaten zijn verwerkt in een toegankelijke eindrapportage.

 

Partner(s): 
Gemeente Harlingen