Social media

Zoeken

Onderzoek Taalbeleid

In opdracht van de gemeente Leeuwarden hebben wij onderzocht wat inwoners van de gemeente verwachten omtrent het taalbeleid. Hebben inwoners van de gemeente Leeuwarden behoefte om in het Fries of in het Nederlands te communiceren? En wat verwachten zij van het gemeentebestuur? 

Doel van dit onderzoek was om voorkeuren en het belang van communicatie in het Fries of Nederlands in beeld te brengen. Hierbij is rekening gehouden met verschillen tussen leeftijdsgroepen en woonplaats. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een korte digitale enquête. In totaal hebben 4000 inwoners een brief gekregen. De respons was voldoende om verder mee te kunnen. 

De gemeente Leeuwarden heeft volgens Femke Woudenberg veel aan dit onderzoek gehad. ,,Dat Partoer een Fries onderzoeksbureau is, was in het kader van dit onderzoek mooi meegenomen. Maar wat ik minstens zo belangrijk vind, is dat ze onafhankelijk zijn'', aldus Woudenberg. De werkgroep ‘Fries’ kan het advies van Partoer meenemen in hun advies aan de gemeente t.a.v. taalbeleid, zodat het uitgangspunt van de inwoners leidend zal zijn. 

Partner(s): 
Gemeente Leeuwarden