Social media

Zoeken

Onderzoek onder lezers 'Fisk&Wetter'

Voor Sportvisserij Fryslân hebben wij uitgezocht hoe de Friese sportvissers het ledenmagazine Fisk&Wetter ervaren en op welk manier zij in de toekomst geïnformeerd willen worden.

Sportvisserij Fryslân behartigt de belangen van 35.000 leden, verdeeld over 30 grote en kleinere hengelsportverenigingen. Er zijn op dit moment 13 Friese hengelsportverenigingen die het magazine Fisk&Wetter krijgen en 17 verenigingen die het magazine niet krijgen. Sportvisserij Fryslân wilde weten hoe lezers het magazine Fisk&Wetter ervaren en wat voor wensen sportvissers voor de toekomst hebben op het gebied van communicatie.

Tijdens het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een digitale enquête die door middel van een steekproef onder leden is verspreid. Na de analyse van deze vragenlijst hebben we de resultaten teruggekoppeld door het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen. Daarmee kan Sportvisserij Fryslân verder.

Partner(s): 
Sportvisserij Fryslân
rapport_fiskwetter_def.pdf
Bijlage: rapport_fiskwetter_def.pdf