Social media

Zoeken

Onderzoek naar zorglandschap

Partoer heeft onderzocht wat de meest prangende thema’s in Noordoost Fryslân zijn ten aanzien van de gemeenschappelijke regionale zorgopgave. Het rapport ‘Inventarisatie van de toekomstige vraag en aanbod van zorg in Noordoost Fryslân’ werd gemaakt in opdracht van ANNO (Agenda Netwerk Noord Oost).

Aanleiding voor het onderzoek is het zorglandschap dat ingrijpend aan het veranderen is. Op basis van ons onderzoek naar witte vlekken in het zorglandschap hebben de samenwerkende partijen in Noordoost Fryslân met elkaar verkend wat de gemeenschappelijke regionale Zorgopgave is, nu en in 2030.

Uit ons onderzoek blijkt dat de ontgroening en vergrijzing van Noordoost Fryslân gevolgen zal hebben op diverse terreinen, zoals wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en ook de zorg- en welzijnsvoorzieningen. De verandering in de bevolkingssamenstelling is een gegeven, er tegen vechten heeft geen zin. Beter is het om te anticiperen op de veranderingen en de verschillende vraagstukken op te pakken en passend te maken voor de regio.

Partner(s): 
Noordoost Fryslân