Social media

Zoeken

Onderzoek laaggeletterdheid in de provincie Fryslân

Partoer heeft onderzoek gedaan naar de laaggeletterdheid in alle Friese gemeenten in opdracht van de Provinciale Staten van de provincie Fryslân. De rapportage ‘Laaggeletterdheid in de provincie Fryslân’ (zie bijlage) is 8 september 2016 gepresenteerd tijdens de week van de Alfabetisering.

Het is voor het eerst dat de laaggeletterdheid in Fryslân is onderzocht. Er zijn wel landelijke onderzoeken gedaan naar laaggeletterdheid en de onderliggende factoren. Partoer heeft voor alle Friese gemeenten deze cijfers op een rij gezet. Gemeenten kunnen daarmee direct aan de slag. Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) uit het rapport ‘Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland’.

Uit het onderzoek van Partoer blijkt dat de laaggeletterdheid hoog is in Fryslân. In Nederland is ruim 1 op de 9 mensen, tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljoen (12,2%). In Fryslân ligt dit percentage op 13,4 procent. Daarmee staat onze provincie in de top 3. Uit het onderzoek blijkt dat de laaggeletterdheid rondom Leeuwarden meevalt. In Noordoost-Friesland is het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven het grootst. ,,Friese gemeenten zullen het probleem nog meer aandacht moeten geven en daarin ook meer moeten samenwerken om zo van elkaar te leren’’, aldus Sjoerd IJdema van Partoer die het onderzoek leidde.

Partoer hoopt dat dit onderzoek voor Friese gemeenten een aanleiding zal zijn om dit probleem aan te pakken. Sjoerd IJdema: ,,Het is belangrijk dat gemeenten goed nadenken over hoe ze laaggeletterden opsporen en hoe ze het taalniveau kunnen verhogen. Ons advies is om dit samen met de Stichting Lezen & Schrijven, welzijnsinstanties, bibliotheken en het Friesland College op te pakken. Uiteraard zijn wij van Partoer, als onafhankelijke partij, bereid om te helpen.’’

 

Partner(s): 
Provincie Fryslân
laaggeletterdheid_rapportage.pdf
Bijlage: laaggeletterdheid_rapportage.pdf
kaartenblad_heerenveen.pdf
Bijlage: kaartenblad_heerenveen.pdf