Social media

Zoeken

Onderzoek klanttevredenheid hûs en hiem

Wij hebben een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor hûs en hiem, de adviescommissie van de Friese gemeenten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Uit de ongeveer 15.000 adviesaanvragen, die de afgelopen vijf jaar door hûs en hiem zijn behandeld, werd via een steekproef een enquête uitgezet onder circa 1700 adressen in Fryslân.

Het onderzoek geeft een beeld van de verschillende ervaringen die de respondenten hebben met de dienstverlening van hûs en hiem. Ook blijkt uit de antwoorden dat de betrokkenheid bij de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân groot is. Een opvallende uitkomst is dat een meerderheid van de respondenten het zinvol en belangrijk vindt dat de gemeenten criteria hanteren voor ruimtelijke kwaliteit en dat dit onder het regime van de Omgevingswet ook zo moet blijven.

Directeur Marc A. Visser van hûs en hiem is tevreden over de samenwerking met Partoer en positief over de uitkomsten van het onderzoek. ,,Het onderzoek is waardevol voor ons en het is gepresenteerd aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem.’’

Partner(s): 
hûs en hiem