Social media

Zoeken

Onderzoek haalbaarheid bouw appartementen

In opdracht van Germeraad Makelaars hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de bouw van veertien appartementen in Stiens. De gemeente Leeuwarden stond positief tegenover deze plannen, maar wilde de behoefte in beeld laten brengen door een onafhankelijke partij. Naast de demografische ontwikkelingen in de regio is er ook gekeken naar het gewenste voorzieningenniveau voor de doelgroep (55-plussers) en de aanwezige voorzieningen in Stiens.