Social media

Zoeken

Omgevingsproces Ternaard (vervolg)

 

De gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben ons gevraagd om samen met de regio een investeringsagenda op te stellen binnen het Omgevingsproces Ternaard. Inwoners en belanghebbenden praten in dit proces mee over de investeringen die nodig zijn als de minister voor gaswinning in het Ternaarder gasveld kiest. 

De NAM heeft een vergunningaanvraag ingediend om gas te mogen winnen bij Ternaard. De minister neemt daarover een besluit. Er is in de directe omgeving en de regio veel zorg en weerstand ten aanzien van de mogelijke gaswinning. Ook de gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn niet voor gaswinning en zullen die opvatting duidelijk overbrengen aan de minister. Naast hun standpunt over de gaswinning, leggen de regionale overheden de minister een Investeringsagenda voor.

De regio vindt dat áls de minister voor gaswinning kiest, het Rijk en de NAM fors moeten investeren in de regio om de negatieve gevolgen te compenseren en om bij te dragen aan een goed toekomstperspectief voor de inwoners en ondernemers. De regionale overheden vinden het belangrijk om de Investeringsagenda samen met inwoners en belanghebbenden te maken. Wij zijn gevraagd om het proces onafhankelijk en zorgvuldig te (bege)leiden. 

Om zorgen en belangen om te zetten in een toekomstgericht programma heeft Partoer samen met de Friese overheden meerdere dorpensessies, expertmeetings en werkgroepen georganiseerd voor inwoners en belanghebbenden in de regio Noardeast-Fryslân. In de periode mei tot en met juli 2019 was er een grote betrokkenheid vanuit de belanghebbenden en de samenleving. Ondanks de ervaren tijdsdruk hebben veel inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en andere belanghebbenden deelgenomen aan het interactieve proces. Deze grote betrokkenheid heeft een rijke en stevige Investeringsagenda opgeleverd.

Meer informatie over de investeringsagenda binnen het Omgevingsproces Ternaard is te vinden op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân.

 

Partner(s): 
Gemeente Noardeast-Fryslân
Provincie Fryslân
Wetterskip Fryslân