Social media

Zoeken

Monitoring en procesbegeleiding Aandachtsgebieden Stellingwerven

In opdracht van de Provincie Fryslân voerden wij in de periode 2010 - 2016 de monitoring en advisering uit rondom het project 'Aandachtsgebieden Stellingwerven'. Het project heeft als doel om in veertien jaar de sociaaleconomische positie en leefbaarheid van de inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf te verbeteren, waarbij die van mensen in een achterstandsituatie in het bijzonder.

Een belangrijk kenmerk van het project is dat inwoners, maatschappelijke organisaties, gemeenten en de Provincie Fryslân nauw met elkaar samenwerken en daarbij zoveel mogelijk 'van onderop' werken. Als onafhankelijke partij begeleidden wij deze samenwerking, zodat alle partijen zich onderdeel voelen van het proces. Ook bewaakten wij in onze adviesrol de integrale benadering van het project, waarbij sociale en fysieke onderdelen in samenhang worden opgepakt. Omdat het in een dergelijk grootschalig pilotproject van belang is om de projecten, de doelstellingen en de resultaten goed te monitoren, voerden wij tevens de tussentijdse monitoring uit. 

Wij hebben de volgende metingen en evaluaties uitgevoerd:

2011:           Nulmeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven

2012:           Stellingnemen in de Stellingwerven (methodiek beschrijving)

2013:           Eenmeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven

2013:           Projectevaluatie Aandachtsgebieden Stellingwerven

2013:           Handen uit de mouwen in de Stellingwerven (methodiek beschrijving)


2016:           Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven 

2016:           Proces/-deelprojectenevaluatie in de Aandachtsgebieden Stellingwerven

2016:           Video: in gesprek met de Stellingwerven

2016:           Factsheet

Voor een video over het project, zie: https://www.youtube.com/watch?v=tvYoaGkGmHw

Partner(s): 
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Weststellingwerf
Provincie Fryslân
Nulmeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven.pdf
Bijlage: Nulmeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven.pdf
Stelling nemen in de Stellingwerven.pdf
Bijlage: Stelling nemen in de Stellingwerven.pdf
Eenmeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven.pdf
Bijlage: Eenmeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven.pdf
Handen uit de mouwen in de Stellingwerven.pdf
Bijlage: Handen uit de mouwen in de Stellingwerven.pdf
Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven.pdf
Bijlage: Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven.pdf
Proces-deelprojectenevaluatie in de Aanachtsgebieden Stellingwerven.pdf
Bijlage: Proces-deelprojectenevaluatie in de Aanachtsgebieden Stellingwerven.pdf
Factsheet.pdf
Bijlage: Factsheet.pdf