Social media

Zoeken

Monitor Ameland

De gemeente Ameland heeft Partoer gevraagd om cijfers en trends te verzamelen en te presenteren op het gebied van verschillende sectoren, zoals bevolking, economie en gezondheidszorg. Aan de hand van deze cijfers en trends wil de gemeente inspelen op de verwachte ontwikkelingen van het eiland.

De leefbaarheid op Ameland en de ontwikkelingen in het sociaal maatschappelijk proces zijn onderhevig aan veranderingen. Belangrijke thema’s hierin zijn vergrijzing, ontgroening en op termijn krimp. Economisch gezien kent Ameland een sterke invloed van de toeristische sector. De toenemende vergrijzing en voorspelde bevolkingskrimp is van belang voor de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

De gemeente wil onder andere dat Ameland aantrekkelijk blijft als woon-, werk- en toeristische gemeente voor brede doelgroepen. Verder wil de gemeente de sterke gemeenschapszin op het eiland behouden en stimuleren en de inwoners betrekken bij beleid en uitvoering. De cijfers en trends vormen voor de gemeente een heldere onderbouwing voor beleidsvorming die deze kwaliteiten voor de toekomst behouden en ontwikkelen.

Partner(s): 
Gemeente Ameland
monitor_ameland_.pdf
Bijlage: monitor_ameland_.pdf