Social media

Zoeken

Minsken meitsje de mienskip

Minsken meitsje de mienskip. Zo heet de uitgave over succes- en faalfactoren van burgerinitiatieven in Fryslân die door Partoer is gemaakt. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.

Aanleiding voor het maken van deze publicatie is dat burgerinitiatieven bloeien en groeien in Fryslân. Gemeenten en inwoners kijken dan ook met een nieuwe blik naar elkaar: wat kunnen ze aan elkaar hebben, waar kunnen ze elkaar versterken, waar liggen er beren op de weg? De inspirerende voorbeelden vormen de basis van dit boekje.

De provincie Fryslân stelt in haar coalitieakkoord 2015 – 2019 dat ze zoveel mogelijk uitgaat van de eigen kracht van de Friese dorpen, wijken, bedrijven en burgers. Eigen ideeën, initiatieven, ondernemerschap en samenwerken staan daarbij centraal. Dezelfde kernwoorden staan in het bidbook van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad in 2018. We hopen dan ook dat deze verhalen van burgers en hun initiatieven anderen zullen inspireren. Hulp nodig bij Burgerparticipatie? Neem dan contact met ons op. 

Partner(s): 
Provincie Fryslân
minsken_meitsje_de_mienskip.pdf
Bijlage: minsken_meitsje_de_mienskip.pdf