Social media

Zoeken

Mantelzorg in beeld

In opdracht van de gemeente Harlingen heeft Partoer een Mantelzorgonderzoek uitgevoerd. Wij kregen de opdracht uit te zoeken waar verschillende doelgroepen mantelzorgers behoefte aan hebben. Met deze uitkomsten wil de gemeente de mantelzorgers beter ondersteunen.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat mantelzorgers meer behoefte hebben aan een ‘Week van de Mantelzorg’ in plaats van de ‘Dag van de Mantelzorg’. Op deze manier kan er meer variatie in activiteiten worden aangebracht en kunnen ook werkende mantelzorgers bijvoorbeeld in de avonden deelnemen. Een andere aanbeveling is om af en toe avonden voor mantelzorgers te organiseren waarbij ze ervaringen kunnen uitwisselen in groepsgesprekken. Verder blijkt dat de communicatie via de website beter kan. Ook adviseren wij om het Mantelzorgcompliment in te zetten en respijtzorg nog beter te organiseren.

Het onderzoek heeft voor de gemeente Harlingen veel nuttige informatie opgeleverd. De gemeente gebruikt de aanbevelingen voor een notitie en het nieuw te schrijven beleid. Benieuwd naar hoe de gemeente Harlingen de samenwerking met Partoer heeft ervaren? Zie hier de reactie van Lydwine Huizinga.

Partner(s): 
Gemeente Harlingen