Social media

Zoeken

Ledenonderzoek BFVW

Hoe denken de leden van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) over het zoeken naar kievitseieren (aaisykjen)? En moet de Bond zich alleen op weidevogels richten of ook op natuurbeheer als geheel? Wij hebben dit voor de BFVW onderzocht. 

Voor het nieuwe beleidsplan van de BFVW vond de Bond het belangrijk om te weten wat de meningen en ervaringen van de eigen leden zijn. De organisatie telt 4000 actieve leden en daarnaast is er een grote groep niet-actieve donateurs.

De BFVW heeft ons gevraagd hen te ondersteunen tijdens het onderzoeksproces. Als onafhankelijke partij hebben wij verdieping gebracht in de vragen die de leden gesteld werden door middel van een digitale enquête. Vervolgens hebben wij op basis van de uitkomsten conclusies en praktische aanbevelingen gedaan.