Social media

Zoeken

Laaggeletterden lossen problemen zelf op

Partoer wil laaggeletterden inzetten als ervaringsdeskundigen. Zij gaan met elkaar aan de slag om problemen op te lossen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen.   

Dankzij een bijdrage vanuit het Kansenfonds kunnen we dit project samen met het Friesland College, de gemeenten Leeuwarden en Noardeast-Fryslân oppakken. ,,We willen daarbij samenwerken met werkgevers, uitkeringsinstanties, onderwijs, welzijn, vrijwilligersorganisaties en bibliotheken”, vertelt Sjoerd IJdema van Partoer. Het Kansenfonds is bedoeld om projecten van de grond te krijgen die kansarme mensen in Fryslân helpen om weer mee te doen in de maatschappij. Het is de bedoeling dat het project uiteindelijk in de hele provincie wordt uitgevoerd.

Onderzoek

Eerder deden we onderzoek naar laaggeletterdheid in opdracht van de provincie Fryslân. Daaruit bleek dat de laaggeletterdheid in Fryslân hoog is. In 2018 hebben we een project uitgevoerd op het ROC Friesland College waarin al werd samengewerkt met laaggeletterden. Daarbij kregen de laaggeletterden de taak om moeilijke brieven van de gemeente na te kijken en advies te geven als ervaringsdeskundige. ,,De gemeente Leeuwarden die de brieven aanleverde heeft de adviezen van de laaggeletterden gebruikt om de bestaande brief te verbeteren. Daar waren de laaggeletterden erg blij mee’’, aldus IJdema.

T-team

Dit project bracht ons op het idee om meer situaties op te sporen die voor laaggeletterden problemen opleveren: op school, bij de dokter, in het ziekenhuis, op het werk, bij de gemeenten en bij andere overheden. IJdema: ,,Voor al deze vraagstukken kunnen de laaggeletterden als ervaringsdeskundigen ingezet worden om oplossingen, adviezen of verbeteringen aan te reiken. Samen vormen zij een zogenaamd T-team (Taal-team) dat problemen signaleert maar ook oplossingen biedt die passen bij de doelgroep.’’

 

Partner(s): 
Friesland College
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Noardeast-Fryslân