Social media

Zoeken

It Nije Doarp Moarre Ljussens

Partoer heeft gecoacht en geadviseerd bij het project ‘It Nije Doarp Moarre Ljussens’. Deze dorpen hebben de krachten gebundeld en willen samen verder op weg naar zoveel mogelijk zelfvoorzienende dorpen. In het voortraject hebben wij de initiatiefnemers geholpen door in de dorpen het proces te begeleiden, te inspireren en te informeren over kansen, mogelijkheden en risico’s.

De beide dorpen willen concrete stappen zetten richting zelfvoorzienende dorpen. Wij hebben de dorpen geholpen met het maken van keuzes en het uitvoeren van de aanbevelingen in samenwerking met andere professionele partijen (gemeente, woningbouwcorporatie, aannemers e.d.).

Werkgroepen

Partoer heeft de werkgroepen begeleid die met de thema’s energie, wonen en zorg aan het werk zijn. De werkgroep Zorg heeft aansluiting gezocht bij de Burenhulpdienst zoals die in Dongeradeel wordt gecoördineerd door Welzijnsorganisatie Het Bolwerk. Inwoners van de dorpen maken er gebruik van en vrijwilligers hebben zich aangemeld voor hulp en ondersteuning in de hulpdiensten. De werkgroep Energie heeft zich aangesloten bij de Energie Coöperatie Dongeradeel. Er wordt gewerkt aan collectieve inkoop van energie met revenuen voor het dorp, zonnepanelen op de gemeenschapshuizen en samen eigen woningen isoleren. De werkgroep Wonen heeft begin 2016 in de dorpen een Woningmarktanalyse gedaan met ondersteuning van een externe partij. Daaruit zijn acht actiepunten voortgekomen (zie bijlage). De werkgroepen in de dorpen werken samen om te komen tot uitvoering van deze actiepunten. Daarmee ontstaat een integrale aanpak voor zelfvoorzienende dorpen.

Voorzitter Gerben Teitsma van de projectgroep 'It Nije Doarp Moarre Ljussens' vertelt hier over de samenwerking met Partoer en over de successen die het dorp met dit project heeft behaald.

Partner(s): 
Gemeente Dongeradeel
rapport-it-nije-doarp-.pdf
Bijlage: rapport-it-nije-doarp-.pdf
projectplan_it_nije_doarp_moarre-ljussens.pdf
Bijlage: projectplan_it_nije_doarp_moarre-ljussens.pdf
woningmarktanalyse.pdf
Bijlage: woningmarktanalyse.pdf