Social media

Zoeken

Inzicht in onderwijsstrategie met de Serious Game

“Wat is onze onderwijsstrategie voor over 10 jaar en daarna?”. Dat was de vraag voor het Alletta Jacobs College in Hoogezand. De wereld verandert snel en dit heeft invloed op de toekomst van het onderwijs. Duidelijk is dat dat er bevolkingskrimp (ontgroening) is en dat er in de regio sprake is van de problematiek rond armoede en werkeloosheid. De school heeft een onderwijs-strategie voor 4 jaar, maar hoe ziet het eruit over 10 jaar, of 20 jaar, of 30 jaar? De zaken kunnen er dan heel anders voor staan. Wat voor invloed hebben ontwikkelingen zoals toenemende digitalisering, individualisering en mobiliteit?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de Serious Game ingezet. Aan tafel zaten de leden van de Raad van Toezicht, de medezeggenschapsraad en de directie. Doel was om met het inzetten van de Serious Game vooral buiten de gebaande paden te denken met vragen zoals: wat als er over 15 jaar een basisinkomen is voor iedereen? En wat als al het nakijkwerk wordt gedaan door robots?

En dat is gelukt, alle deelnemers waren zeer tevreden over de uitkomsten. Eén van de deelnemers heeft ons laten weten de Serious Game ook graag te willen gebruiken op de Campus Groningen. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Serioius Game? Kijk dan hier op onze pagina over de Voorzieningen Wijs, daar staat alle informatie en een filmpje.

 

Partner(s): 
Alletta Jacobs College Hoogezand