Social media

Zoeken

Inzicht en ordening bij omvangrijke projecten

Soms is het goed om een onafhankelijke partij met een frisse blik naar een project te laten kijken. Vooral als een project steeds omvangrijker wordt. Het Mentor Project van het Friesland College is daar een mooi voorbeeld van. Dit is een project dat zich de afgelopen 20 jaar sterk heeft ontwikkeld en uitgebreid, waardoor er steeds meer mensen bij betrokken zijn. Daardoor werd het project op een gegeven moment zo groot, dat het overzicht en daardoor ook de aansturing moeilijker te overzien werd. Het Friesland College had daarom de behoefte om orde en structuur aan te brengen in het Mentor Project en wilde de verschillende onderdelen graag op een rij te zetten. Wij hebben structuur aangebracht in een moeilijke puzzel en deze opgelost door in beeld te brengen wat er wel en juist niet gebeurt, wie er wel of juist niet bij het project betrokken zijn en wat goed gaat en wat beter kan.   

Door het ontleden van dit vraagstuk werd al snel duidelijk dat er veel draagvlak voor is. Het Mentor Project werd unaniem als zeer belangrijk beschouwd. Voor de besturen van scholen die later ‘instapten’ was het rapport van Partoer handig omdat ze daardoor snel ‘bijgepraat’ waren over het project, dat uit veel verschillende onderdelen en partners bestaat. De aanbevelingen zijn vrij snel overgenomen zodat daarna meteen een logische vervolgstap gezet kon worden.

 

 

Partner(s): 
Friesland College