Social media

Zoeken

Haalbaarheid MFC It Joo

PARTOER_gemeente_SudwestFryslan

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft ons gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar MultiFunctioneel Centrum (MFC) It Joo uit Oudega. Aanleiding is de aanvraag voor een opknapbeurt om het 35 jaar oude MFC toekomstbestendig te maken. Het bestuur van It Joo heeft daarvoor de gemeente Súdwest-Fryslân gevraagd hen financieel te ondersteunen bij de verbouwing. 

Wij hebben onder andere onderzocht hoe de financiële positie van het bestuur is, of de onderhoudslasten gedragen kunnen worden door het bestuur en waarom de extra financiële ondersteuning aan de gemeente gevraagd wordt.  Voor het onderzoek hebben we deskresearch uitgevoerd en zijn we in gesprek gegaan met de betrokken partijen. Mede op basis van ons onderzoek besluit de gemeente of zij MFC It Joo extra gaan ondersteunen bij de verbouwing en zo ja in welke mate.