Social media

Zoeken

Factsheets Wonen

Voor de DDFK-gemeenten - nu gemeente Noardeast-Fryslân en gemeente Dantumadiel - hebben wij 25 factsheets gemaakt met als thema Wonen. Wij hebben onderzocht hoe de verschillende inkomensgroepen en huishoudens in Noardeast-Fryslân wonen en of dat past bij de bestaande woningvoorraad.

Het onderzoek geeft inzicht in de inkomensverdeling van verschillende doelgroepen en een beeld van verschillende bevolkingskenmerken in relatie tot de woningvoorraad. De resultaten zijn zoveel mogelijk weergegeven op dorpsniveau of clusters van dorpen. We hebben dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van zowel de DDFK-gemeenten als woningbouwcorporaties in de regio en de Bewonersraad Friesland.

De resultaten zijn inzichtelijk gemaakt in 25 factsheets. Dit betreft 24 factsheets van clusters van dorpen en een factsheet met een overzicht van de gehele regio. De factsheets zijn te gebruiken in gesprekken met bewoners over woningbouwplannen, maar ook voor de organisaties intern. De gemeenten en woningbouwcorporaties kunnen het gebruiken voor het bepalen van hun beleid en voor afspraken tussen de corporaties en huurdersorganisaties.

Partner(s): 
DDFK Gemeenten