Social media

Zoeken

Factsheets

In opdracht van gemeenten en woningcorporaties maken wij Factsheets waarin dorpen op een overzichtelijke manier in beeld gebracht worden. Door deze Factsheets krijgen de inwoners een goed inzicht in ‘de staat van hun eigen dorp’. Daardoor is het voor gemeente of de corporatie gemakkelijker om het gesprek met de burgers aan te gaan. Immers de cijfers spreken voor zich.

De Factsheets zijn overzichtelijk, gemakkelijk leesbaar en de cijfers zijn uitgewerkt in een aantal thema’s. Zo wordt er onder andere ingegaan op de bevolkingsontwikkelingen, arbeidsparticipatie, voorzieningen en huisvesting. Uiteraard spelen wij in op de wensen van de klant. Zo staat bij de Factsheets voor woningcorporaties met name het thema Wonen centraal.