Social media

Zoeken

Factsheet Sport en Bewegen

Partoer heeft een nieuwe factsheet voor gemeente Waadhoeke gemaakt, over het thema sport en bewegen. De gemeente wil over dit thema namelijk nieuw beleid ontwikkelen. Daarvoor is nader onderzoek en een inventarisatie van de bestaande situatie noodzakelijk.

Wij hebben beschikbare data en trends die een relatie hebben met sport en bewegen in gemeente Waadhoeke op een rij gezet in een overzichtelijke factsheet. De factsheet is een onderdeel van het nieuwe beleid voor sport en bewegen in gemeente Waadhoeke. De gemeente gaat nu verder met het in beeld brengen van haar accommodaties, een behoefte onderzoek en wil een begin maken met een sportverenigingsmonitor. Voor dit laatste onderdeel is Partoer gevraagd een voorstel te maken. 

Eerder maakten wij voor deze gemeente de uitgave Atlas van Waadhoeke met daarin cijfers en trends die een eerste indruk gaven van de nieuwe gemeente.  

Partner(s): 
Gemeente Waadhoeke