Social media

Zoeken

Evaluatie Ping-loket Smallingerland

Voor de gemeente Smallingerland hebben wij een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het Ping-loket. Bij dit loket - dat gevestigd is in een aparte hoek in het gemeentehuis in Drachten - kan iedereen terecht met vragen over geld- of schuldgerelateerde zaken.

Sinds de oprichting in 2008 is er heel wat veranderd ten aanzien van de schuldenproblematiek. Daarom wilde de gemeente weten of de huidige werkwijze van PING effectief is om het ontstaan van problematische schulden te voorkomen.

Met een combinatie van onderzoeksmethoden (deskresearch, dossieranalyse, klanttevredenheidsenquête, diepte-interviews en kwalitatieve analyse) hebben wij in beeld gebracht wie de klanten zijn van het Ping-loket. Wat zijn hun achtergronden, zijn ze tevreden over de dienstverlening van het Ping-loket en in welk stadium van de schuldhulpverlening bereiken ze het loket?

We hebben tevens in kaart gebracht hoe de aard en het verloop van de schuldhulpverlening in Smallingerland eruit ziet. Als laatste geven de uitkomsten van het onderzoek inzicht in de werkprocessen, de relatie tussen het Ping-loket en de samenwerking met andere samenwerkingspartners.

De gemeente is tevreden met het rapport en gaat met de aanbevelingen aan de slag.

 

Partner(s): 
Gemeente Smallingerland