Social media

Zoeken

Evaluatie LF2018

In opdracht van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben wij het Mienskipsprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) geëvalueerd. Dit programma is samengesteld door de eigen 'mienskip' (gemeenschap). 

Bij de gemeente en de provincie bestond de behoefte om kennis en ervaring die zijn opgedaan tijdens het jaar van culturele hoofdstad te borgen tot lang na 2018: de ‘Agenda2028’. Om deze reden was het nodig om meer inzicht te krijgen in de vorm, inhoud, werkwijze, doelstellingen en effecten van de projecten binnen het Mienskipsprogramma. Zo kunnen geleerde lessen uit het verleden helder worden gemaakt en worden meegenomen naar de toekomst.

In het onderzoek zijn initiatiefnemers van mienskipsinitiatieven ondervraagd naar hun ervaringen en wensen voor de toekomst via een enquête en groepsgesprekken.