Social media

Zoeken

Effectmeting Tomke-project

Het Friese taalstimuleringsproject voor peuters – Tomke - bestaat ruim twintig jaar. Voor de Afûk, Bibliotheek Service Fryslân en Stichting Lezen hebben wij onderzocht wat voor effect Tomke heeft op de taalontwikkeling van peuters in Fryslân. Aanleiding was het 20-jarig bestaan van het project.

Wij hebben ouders van peuters in Fryslân gevraagd naar hun ervaringen en mening over Tomke. Zo’n 350 ouders van peuters hebben onze enquête ingevuld. Daarnaast hebben we verdiepingsgesprekken gehouden met enkele ouders van peuters.  Dit leverde aanvullende informatie op.

Dankzij het totale onderzoek is duidelijk geworden hoe ouders het Tomke-materiaal ervaren en wat hun wensen/behoeften zijn omtrent het Tomke-project. Ook is gebleken dat de meeste ouders het belangrijk vinden dat Tomke de Friese taal stimuleert en dat ze door Tomke vaker voorlezen in het Fries.

 

Partner(s): 
Afûk
tomke-rapport_2018.pdf
Bijlage: tomke-rapport_2018.pdf
ynfographic_tomke-undersyk.pdf
Bijlage: ynfographic_tomke-undersyk.pdf