Social media

Zoeken

Draagvlakonderzoek woningbouw Harlingen

Regelmatig moeten woningcorporaties keuzes maken over het slopen, bouwen of het renoveren van woningen. In zulke situaties ondersteunen wij als onafhankelijke partij de samenwerking met bewoners en doen wij onderzoek naar onder andere het draagvlak bij bewoners.

Begin oktober 2015 heeft Partoer een draagvlakonderzoek gedaan voor woningcorporatie De Bouwvereniging in Harlingen.  Meer dan 150 bewoners in de wijk Plan Zuid zijn in korte tijd gevraagd naar hun mening over de mogelijke sloop van hun woningen. Zij konden uiteindelijk voor of tegen de sloop stemmen en konden hun motivatie hiervoor aangeven. Tijdens de interviews werden de inwoners door Partoer geïnformeerd over het proces de vervolgstappen en de mogelijke gevolgen van dit onderzoek. Partoer heeft daarmee niet alleen het draagvlak onderzoek uitgevoerd maar in afstemming met De Bouwvereniging ook een deel van de communicatie opgepakt.

Voor het onderzoek  heeft Partoer in samenwerking met De Bouwvereniging informatieavonden georganiseerd, email-acties, belrondes en huis-aan-huis aangekondigde spreekuren ingezet. Alle inwoners die wij hebben kunnen bereiken (83%) hebben een enquête ingevuld.

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in draagvlak, verschillen in leeftijd, woonduur, kennis over het sociaal plan, gewenste woningaanpassingen en de behoefte aan een wisselwoning. Opvallend was dat armoede een reden kan zijn om zowel voor als tegen sloop te stemmen. Daarnaast bleek dat het jarenlange uitstel van de sloopwerkzaamheden heeft gezorgd voor veel onrust en onzekerheid bij de bewoners.

De Bouwvereniging heeft de analyse die Partoer heeft gemaakt gebruikt om haar plannen voor de wijk Plan Zuid verder vorm te geven en uit te voeren.

Partner(s): 
De Bouwvereniging