Social media

Zoeken

"Dorpsgesprekken rondom Leeuwarden goed geleid"

De gemeente Leeuwarden heeft de input van de dorpsbewoners nodig voor het opstellen van de nieuwe volkshuisvestingsvisie. ,,Wij zochten een onafhankelijke partij die ons het werk uit handen kon nemen voor het organiseren van de dorpsgesprekken’’, vertelt Deelstra. De gesprekken werden gevoerd in Goutum, Mantgum, Wergea en Stiens met de dorpsbelangen uit alle dorpen van de gemeente Leeuwarden. 

Onafhankelijke partij 

"Jan Rodenhuis van Partoer leidde de dorpsgesprekken buitengewoon goed. Je merkte bijna niet dat hij vroeger zelf een wethouder is geweest’’, lacht Deelstra. Voor de gemeente Leeuwarden was het belangrijk dat de avonden geleid werden door een onafhankelijke partij. ,"Wij waren er als gemeente wel bij, samen met woningcorporatie Elkien, maar we wilden de mensen niet beïnvloeden.’’ 

Fijne gesprekken

Jan Rodenhuis en Maaike van Dijk van Partoer hadden eveneens een goed gevoel over de bijeenkomsten. "We hebben fijne gesprekken met de dorpsbewoners gevoerd en we waren ook blij met de inbreng van Elkien en de eerlijkheid van de gemeente’’, zegt Van Dijk. "De avonden waren zinvol voor iedereen, mede omdat we duidelijk konden maken wat we van elkaar kunnen verwachten’’, voegt de beleidsadviseur van de gemeente Leeuwarden eraan toe. 

Eyeopener

Ook de dorpsbewoners waren positief over de geleverde informatie en de mogelijkheid om bouwstenen aan te leveren voor de nieuwe volkshuisvestingsvisie van de gemeente. Voor hen waren de avonden tevens een eyeopener op het gebied van wonen. Alle informatie is door Partoer uiteindelijk in de vorm van een helder en visueel aantrekkelijk rapport verwerkt (zie bijlage). Deelstra: "Partoer heeft het maximale eruit gehaald en in korte tijd een mooi product geleverd. We zijn dan ook zeer tevreden over de samenwerking.’’

Partner(s): 
Gemeente Leeuwarden
factsheet_volkshuisvesting_leeuwarden-def.pdf
Bijlage: factsheet_volkshuisvesting_leeuwarden-def.pdf