Social media

Zoeken

Cultuurparticipatie Keunstwurk

In opdracht van Keunstwurk hebben wij een bondig en toegankelijk overzicht gemaakt van cultuurparticipatie en ouderen in Fryslân. Daarin worden ook de relevantie en de resultaten van het project Tijd voor Talent op hoofdlijnen beschreven. Daarnaast geeft de rapportage aanknopingspunten voor mensen die in hun eigen regio actief bezig willen gaan met het vormgeven van het cultureel aanbod voor 50+’ers.

Ouderen zijn fanatieke cultuurbeoefenaars. Ze zijn vaak lid van cultuurverenigingen, nemen deel aan culturele activiteiten en zijn ook vaak zelf bezig met het maken van artistieke producten.  Mensen van 50 jaar en ouder zijn een sterk groeiende doelgroep. Het percentage 50+’ers zal de komende jaren in Friese gemeenten sterk groeien. 

Het project Tijd voor Talent heeft als doel om na te gaan of ouderen op dit moment voldoende bediend worden door de culturele sector. Om deze vraag te beantwoorden is er een pilot gestart in de gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen; twee gemeenten met een actief cultuurbeleid die graag een impuls wilden geven aan culturele activiteit in hun kernen.

Het project Tijd voor Talent heeft veel kennis opgeleverd, deze kennis wordt gedeeld met de andere gemeenten in Fryslân.

 

Partner(s): 
Keunstwurk