Social media

Zoeken

Coördinatie Platform Bolsward

In opdracht van Platform Bolsward hebben wij de coördinatie van het platform verzorgd. Het Platform Bolsward is het onafhankelijke aanspreekpunt voor bewoners en instanties in de stad.

Doel van het Platform Bolsward is om de betrokkenheid van inwoners in de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten. Wij hebben geholpen door in co-creatie een model te ontwikkelen om de plannen te realiseren met meer participatie van de verschillende inwoners van de stad. Ook hebben we er in onze rol voor gezorgd dat de verbinding werd gelegd tussen de inwoners van de stad en de verschillende beleidsafdelingen van gemeente Súdwest-Fryslân.

De betrokkenheid van bewoners was groot. Dit bleek onder andere uit de drukbezochte bijeenkomsten. Het project heeft veel mooie ideeën opgeleverd en processen in gang gezet, met meer betrokkenheid van inwoners in de stad.

 

Partner(s): 
Gemeente Súdwest-Fryslân
Platform Bolsward