Social media

Zoeken

Buurtmeter

Partoer heeft een instrument ontwikkeld om de leefbaarheid van dorpen in beeld te brengen. Dit middel – de Buurtmeter genaamd - wordt al in diverse Friese gemeenten toegepast. 

De Buurtmeter – die onlangs vernieuwd is – maakt inzichtelijk hoe inwoners hun eigen leefomgeving ervaren. De resultaten kunnen door de bewoners gebruikt worden in het gesprek met de gemeente of woningcorporaties. Ook omgekeerd kan de gemeente of de woningbouwcorporatie de opbrengst van de Buurtmeter gebruiken om in gesprek te gaan met het dorp of om heel concreet een probleem direct op te lossen. Het inzicht in uw dorpen dat wij u geven met de Buurtmeter, kunt u op verschillende manieren implementeren, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

Een mooie aanvulling op de Buurtmeter zijn de Factsheets die Partoer maakt. Dit zijn korte presentaties van de relevante cijfers van een dorp of wijk. Zo worden cijfers over woningen, voorzieningen, vergrijzing en leerlingenaantallen aan de hand van Factsheets duidelijk in beeld gebracht. Samen met de uitkomsten van de Buurtmeter is dit een goede start voor het maken van scenario’s, plannen of visies voor de toekomst.

Wilt u ook gebruik maken van de Buurtmeter of Factsheets van Partoer? Of heeft u een vraag hierover? Neem dan contact met ons op.